Ajankohtaista


UUSI OSOITE, ALINENKATU 43.
Pysäköinti pihassa, huomioi Alinenkadun pysäköintikielto !
Käynti Alinenkadun puolelta, talon päädystä.

RAKKAUDEN KOTISIVUT:                                                                                             www.kaijapohjola.fi                         


ASIAKASREKISTERIOTE

1. Rekisterinpitäjä                                                                                                                                 Hieronta HoivaMatti, Y  2069193-7, Alinenkatu 43, 37100 Nokia, 0400768525

2. Rekisteriasioista vastaava                                                                                                                      Matti Vartiala, posti(at)hoivamatti.fi, www.hoivamatti.fi

3. Rekisterin nimi                                                                                                                    Asiakasrekisteri-seurantakortit

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus                                                                                     Seurantakorttia ylläpidetään hoitojen seurantaan.

5. Rekisterin tietosisältö                                                                                                                   Rekisteriin kirjataan asiakkaan nimi, ikä, sukupuoli, osoitetiedot, ammatti, erityisharrastukset, sekä muut hoitoon vaikuttavat asiakkaan ilmoittamat tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet                                                                                                       Asiakkaan itse ilmoittamat tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset                                                                             Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle                                                                                         Tietoja ei luovuteta lainkaan EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet                                                                                                              a. Manuaalinen aineisto                                                                                                              Seurantakortit säilytetään kansiossa, lukitussa tilassa, johon ulkopuolisella ei ole pääsyä. Seurantakortin tietoja ei laiteta sähköisiin järjestelmiin. Seurantakortteja säilytetään viisi vuotta ja     yli viisi vuotta vanhat seurantakortit hävitetään alkavan vuoden tammikuussa polttaen tai      silppurissa.                                                                                                                                                       b. ATK:lle tallennetut tiedot                                                                                                        Asiakastietoja ei tallenneta sähköisiin järjestelmiin.

10. Asiakkaan tarkastusoikeus                                                                                                           Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkistaa seurantakorttiin tallennetut tietonsa sekä vaatia seurantakortti poistettavaksi tai antamansa virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee tehdä sähköpostilla rekisteristä vastaavalle henkilölle.

11. Henkilötietolaki                                                                                                                   Henkilötietolain 30§:n mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen luovuttaminen eteenpäin. Katso kohta 7.

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
contpics/1.jpg
 
 Hieronta HoivaMatti, Alinenkatu 43, 37100 Nokia, Puh. 040 0768 525